Image

DZ25-2 เครื่องปาดคอนกรีตระบบเลเซอร์


เครื่องปาดคอนกรีตด้วยระบบเลเซอร์ เพื่อปาดระดับคอนกรีตให้ได้ระดับตามมาตรฐาน โดยควบคุมการทำงานด้วยระบบเลเซอร์ ทำให้สามารถปรับระดับได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ และทุ่นแรงการทำงาน อีกทั้งยังใช้ปริมาณคนน้อย และลดต้นทุนในการทำไกด์ระดับเหมาะสำหรับงานคอนกรีตทั่วไปและคอนกรีตแบบ Steel Fiber

 

Need To Contact